Filmy

Zawody robotów Bionikalia z roku 2008, organizowane przez Koło Robotyki Bionik działające przy naszym Instytucie

Film podsumowujący pierwszy etap projektu badawczego mającego na celu opracowanie systemu autonomicznego sterowania dla robota zwiadowczego

Zmodyfikowany robot Irp6 odtwarzający rysunek wykonany przez operatora

Zespół dwóch robotów Irp6 układających wspólnie kostkę Rubika

Współpraca w systemie wielorobotowym - w tym przypadku manipulatora oraz robota mobilnego

Inny przykład systemu wielorobotowego - gruba małych robotów mobilnych poruszających się po wspólnej sieci dróg z zachowaniem zasad ruchu drogowego (np. pierwszeństwo z prawej)

Jeden z układów dostępnych w laboratorium sterowania - sorter kulek

Robot zbudowany w ramach laboratorium z przedmiotu Wstęp do robotyki wykonujący zadanie konkursowe - poszukiwanie źródła promieniowania