Rekrutacja krok po kroku

Wszyscy kandydaci na studia drugiego stopnia są zobowiązani do zarejestrowania się w portalu rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej: http://rekrutacja.pw.edu.pl/ w okresie od 1 do 31 sierpnia 2012r.

Wszyscy kandydaci są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni, na wskazane konto Politechniki Warszawskiej. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Wszyscy kandydaci są zobowiązani do złożenia w terminie rejestracji kandydatów, w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (pok. 111, 112), wypełniony formularz.

Więcej informacji na temat rekrutacji:

  • Dziekanat Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
  • Osoba kontaktowa: Beata Milewska, pok. 111
  • Adres:
    • ul. Nowowiejska 15/19
    • 00-665 Warszawa
    • tel. (22) 234 57 93