Informacje ogólne

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na studia drugiego stopnia (magisterskie) w kierunku automatyki i robotyki. Studia są bezpłatne, dostępne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia posiadających dyplom inżyniera lub licencjata. Naszą propozycję kierujemy nie tylko do inżynierów automatyków i robotyków, ale również do absolwentów studiów pierwszego stopnia innych kierunków, np. chemików, elektroników, elektryków, fizyków, informatyków, mechaników. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Automatyka i robotyka jest kierunkiem niewątpliwie przyszłościowym, gdyż rozwój przemysłu jest nierozerwalnie związany z rozwojem nowoczesnych technologii. Kształcenie w tym kierunku odbywa się tylko na niektórych uczelniach technicznych, a liczba absolwentów jest stosunkowo mała, podczas gdy na krajowym i zagranicznym rynku pracy istnieje na nich duże zapotrzebowanie. Nasi absolwenci pracują w najlepszych polskich i zagranicznych firmach.

Politechnika Warszawska jest największą uczelnią techniczną w kraju: liczba studentów przekracza 32000 osób, liczba nauczycieli akademickich to ponad 2500 osób. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (do 1994 roku Wydział Elektroniki) jest największym wydziałem Politechniki Warszawskiej. Obecnie studiuje na nim około 3800 osób, kadra liczy ponad 300 nauczycieli akademickich. W skład wydziału wchodzi 6 instytutów. Wydział współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi oraz firmami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Prowadzona jest bardzo ożywiona wymiana studentów, głównie w ramach międzynarodowej wymiany LLP (Lifelong Learning Programme) Erasmus. Studenci mają szerokie możliwości wyjazdu do najlepszych uczelni w Europie oraz do Kanady, Korei i Singapuru. Studenci mogą ubiegać się także o uzyskanie podwójnych dyplomów magisterskich, realizując jeden z międzynarodowych programów studiów (wspólnie z wybranymi uczelniami europejskimi). Wielu studentów dostaje też oferty odbycia praktyk w ośrodku badań nad cząstkami elementarnymi CERN w Genewie.