Kontakty

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji:
  • Dziekanat Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
  • Osoba kontaktowa: Beata Milewska, pok. 111
  • Adres:
    • ul. Nowowiejska 15/19
    • 00-665 Warszawa
    • tel. (22) 234 57 93
Więcej informacji na temat Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej: Więcej informacji na temat Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych: Portal rekrutacyjny Politechniki Warszawskiej: Biuro ds. Przyjęć na Studia Politechniki Warszawskiej: