Laboratorium sterowania

W laboratorium sterowania prowadzone są głównie zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Podstawy Automatyki oraz Sterowniki Programowalne. Dostępny sprzęt pozwala przećwiczyć sterowanie modelami realnych obiektów, takich jak sterowniki świateł drogowych w modelu tunelu (wykorzystujące dodatkowe czujniki, m.in. natężenia ruchu czy zanieczyszczenia powietrza), sortowniki i linie produkcyjne, czy urządzenia codziennego użytku (np. pralka). Dzięki wykorzystaniu przemysłowych sterowników programowalnych firmy Siemens oraz języków programowania aktualnie stosowanych w przemyśle, programy opracowywane w ramach zajęć są bardzo zbliżone do tych stosowanych w rzeczywistych układach automatyki.

uklady.png

W laboratorium dostępne są też stacje robocze ze specjalistycznym oprogramowaniem typu SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition). Systemy takie stosowane są do nadzorowania pracy złożonych procesów technologicznych. Ich zadaniem jest zbieranie i archiwizacja danych pomiarowych, wizualizacja, sterowanie procesów (realizacja algorytmów) oraz wykrywanie sytuacji awaryjnych. Systemy SCADA wykorzystywane są w trakcie prac projektowych wykonywanych w ramach przedmiotu Techniki Automatyzacji Produkcji.

scada.png

Oprócz ćwiczeń laboratoryjnych i prac projektowych w laboratorium sterowania prowadzone są również prace dyplomowe oraz prace badawcze pracowników i doktorantów dotyczące struktur i algorytmów regulacji zaawansowanej. W Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW rozwijane są, należące do tej klasy, algorytmy regulacji predykcyjnej, w których do przewidywania zachowania się procesów w przyszłości stosuje się ich modele matematyczne. W szczególności, istnieje możliwość wykorzystania najprostszych klasycznych algorytmów liniowych (opartych na liniowych modelach procesów) oraz algorytmów nieliniowych (opartych na modelach nieliniowych, np. sieciach neuronowych lub też systemach rozmytych). Celem wielu prac dyplomowych prowadzonych w Instytucie jest badanie i zastosowanie algorytmów regulacji predykcyjnej.