Ogólnie o programie

Ramowe treści kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka obejmują:

  • przedmioty kierunkowe w zakresie sygnałów i systemów dynamicznych, podstaw automatyki i robotyki, aparatury automatyki, systemów czasu rzeczywistego oraz wspomagania decyzji;
  • przedmioty specjalistyczne z metod identyfikacji, modelowania i symulacji komputerowej, teorii sterowania, techniki automatyzacji procesów, modelowania, programowania i sterowania robotów, oraz dające podstawy do projektowania urządzeń i systemów o inteligentnych zachowaniach.

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym, prowadzone są w języku polskim. W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe oraz obieralne, w tym obieralne wariantowe (ograniczony wybór w zakresie wariantów).

Program szczegółowy

Semestr 1234
KLASA PROGRAMOWA lub Przedmiot JD ECTS JD ECTS JD ECTS JD ECTS
PRZEDMIOTY TECHNICZNE 24 30 22 28 14 17 4 5
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE SPECJALNOŚCI 24 30
1. Teoria sygnałów 4 5
2. Podstawy automatyki 4 5
3. Wstęp do robotyki 4 5
4. Systemy czasu rzeczywistego 4 5
5. Podstawy badań operacyjnych 4 5
6. Postawy optymalizacji 4 5
PRZEDMIOTY ZAAWANSOWANE 22 28 14 17 4 5
PRZEDMIOTY ZAAWANSOWANE SPECJALNOŚCI 16 20 4 5
1. Teoria sterowania 4 4
2. Metody identyfikacji 3 4
3. Sieci i sterowanie systemów 3 4
4. Modelowanie robotów 3 4
5. Aparatura automatyki 3 4
6. Technika automatyzacji procesów 4 5
PRZEDMIOTY ZAAWANSOWANE OBIERALNE 6 8 10 12 4 5
Przedmiot wariantowy I:
1. Sterowanie procesów ciągłych albo
2. Zarządzanie i harmonogramowanie procesów
3 4
Przedmiot wariantowy II:
3. Soft computing w automatyce albo
4. Sieci neuronowe
3 4
Przedmiot wariantowy III:
5. Sterowanie i programowanie robotów albo
6. Modelowanie i symulacja komputerowa
4 4
Przedmiot wariantowy IV:
7. Systemy adaptacyjne i uczące się albo
8. Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy
4 5
9. Przedmiot z oferty wydziałowej 3 4 3 4
PRZEDMIOTY EKONOMICZNO-SPOŁECZNE 2 3 2 3
DYPLOMOWANIE 2 2 8 10 18 22
1. Pracownia problemowa magisterska 2 2
2. Pracownia dyplomowa magisterska 6 8
3. Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 16 20
4. Seminarium dyplomowe magisterskie 1 2 2
5. Seminarium dyplomowe magisterskie 2 2 2
6. Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej 0 0
Razem w semestrze: 24 30 24 30 24 30 24 30

  • JD - jednostki dydaktyczne (sumaryczna liczba godzin zajęć z danego przedmiotu w tygodniu)
  • ECTS - European Credit Transfer System (Europejski System Transferu Punktów)
  • Przedmioty z oferty wydziałowej - mogą być wybrane dowolnie z kilkudziesięciu przedmiotów prowadzonych we wszystkich instytutach Wydziału