Dlaczego warto wybrać nasz Instytut

Początki badań naukowych na Politechnice Warszawskiej w dziedzinie automatyki i robotyki sięgają 1951 roku. W 1955 roku, na Wydziale Łączności (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), została utworzona Katedra Automatyki i Telemechaniki. W 1970 roku Katedra ta została przekształcona w Instytut Automatyki, który od 1994 roku nosi nazwę Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej. Doświadczona kadra nauczycieli akademickich ma bogaty dorobek dydaktyczny i naukowy. Są oni autorami wielu oryginalnych rozwiązań, niektóre z nich zostały opatentowane. Prowadzona jest współpraca z innymi instytucjami badawczymi oraz z przemysłem (wdrożenia praktyczne).

W trakcie studiów magisterskich studenci uczeni są nie tylko jak rozwiązywać najczęściej spotykane, typowe zadania projektowe, ale również poznają ogólne, systemowe metody analizy problemów i projektowania. Dzięki temu nasi absolwenci mają umiejętności pozwalające na dalsze samokształcenie, a tym samym na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Absolwenci cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców. Nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia zgodnego z kierunkiem studiów.

Wielu absolwentów podkreśla, że to właśnie dzięki kształceniu interdyscyplinarnemu realizowanemu na kierunku automatyka i robotyka, obejmującemu sprzęt (np. sterowniki programowalne, roboty), algorytmy sterowania oraz szeroko rozumiane podejście systemowe, byli w stanie odnieść sukces na rynku pracy. Wyniesione ze studiów umiejętności praktyczne zdobyte podczas realizacji zadań projektowych i laboratoryjnych oraz wiedza teoretyczna pozwoliły im podjąć się w pracy zawodowej twórczej realizacji niebanalnych projektów.

Fakty, przemawiające na korzyść studiów magisterskich w IAiIS PW:

  • Studia są bezpłatne, otwarte dla absolwentów studiów pierwszego stopnia uczelni publicznych i prywatnych posiadających dyplom inżyniera lub licencjata. Jest to doskonała alternatywa dla innych, płatnych możliwości podnoszenia lub poszerzania swoich kwalifikacji dostępnych na rynku.
  • Na naszych studiach zyskujesz możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji o cenioną na rynku specjalizację. Studia są dostępne dla kandydatów o różnym profilu dotychczasowego kształcenia. Uczelnia zapewnia możliwość wyrównania braków programowych podczas pierwszego semestru studiów.
  • Dzięki długoletniej tradycji kształcenia i badań naukowych w kierunku automatyki i robotyki, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej PW jest rozpoznawalną i cenioną marką wśród potencjalnych pracodawców. Daje to realną przewagę na rynku pracy.
  • Nasze studia dają unikalną możliwość uczestniczenia wielu projektach badawczych – zarówno w ramach uczelni, jak i we współpracy z zewnętrznymi firmami. Jest to nie tylko doskonała okazja do przetestowania zdobytej wiedzy w praktyce, ale przede wszystkim stanowi cenną dla pracodawców informację o umiejętnościach ewentualnego pracownika. Poznaj opinie studentów i absolwentów.
  • Kształcimy studentów systemowo. Omawiamy nie tylko poszczególne zagadnienia: metody identyfikacji, modelowania, algorytmy sterowania, metody symulacji różnych procesów (nie tylko obiektów przemysłowych, ale też sieci komputerowych, systemów wielorobotowych, wodociągowych, energetycznych), ale przede wszystkim uczymy myślenia w kategoriach algorytmów, dzięki czemu zyskują oni umiejętności pozwalające na twórcze rozwiązywanie problemów.
  • Przede wszystkim praktyka! Prowadzimy interesujące projekty i laboratoria, a około 50 proc. naszych zajęć to prace projektowe i laboratoryjne. Dysponujemy doskonale wyposażonymi laboratoriami sprzętowymi.
  • Oferujemy naszym studentom możliwość międzynarodowej wymiany doświadczeń. Prowadzimy bardzo ożywioną wymiana studentów, głównie w ramach międzynarodowej wymiany LLP (Lifelong Learning Programme) Erasmus. Wielu studentów dostaje też oferty odbycia praktyk w ośrodku badań nad cząstkami elementarnymi CERN w Genewie.
  • Dla wszystkich zainteresowanych dalszym rozwojem naukowym, istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich prowadzonych przez naukowców z dorobkiem uznanym w kraju i za granicą.
  • Uniwersalne przygotowanie absolwentów kierunku, obejmujące automatykę, robotykę i informatykę, stanowi ich wielki atut na rynku pracy. Nasi absolwenci pracują w najlepszych polskich i zagranicznych firmach. Więcej...
  • Oferujemy materiały pomocnicze do zajęć (skrypty, instrukcje laboratoryjne, itp.).

Ponadto, studenci mogą brać udział w pracach kół naukowych (np. Koła Naukowego Robotyki „Bionik”) oraz organizacji studenckich (Samorząd, klub żeglarski, turystyczny i wiele innych). Istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego lub naukowego.