Profil kandydata

Naszą propozycję studiów magisterskich kierujemy do:

  • Absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) automatyki i robotyki, którzy chcą kontynuować kształcenie w dotychczasowym kierunku, a tym samym podnieść swoje kwalifikacje.
  • Absolwentów studiów pierwszego stopnia innych kierunków, na przykład chemików, elektroników, elektryków, fizyków, informatyków czy mechaników. Osoby takie będą mogły uzyskać dodatkową, ciekawą i atrakcyjną na rynku pracy specjalizację.

Studia magisterskie na kierunku Automatyka i Robotyka prowadzone w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW uwzględniają wytyczne Senatu PW, zgodnie z którymi studia powinny być „otwarte dla kandydatów o różnym profilu dotychczasowego kształcenia” oraz „powinna być zapewniona możliwość wyrównania braków programowych”. Wyrównywanie ewentualnych braków programowych odbywa się w ciągu pierwszego semestru studiów.