Laboratorium robotyki

Manipulatory Laboratorium Robotyki Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej składa się z trzech pomieszczeń na najniższym poziomie Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Infomacyjnych. Pomieszczenia są wyposażony w nowoczesny i unikalny sprzęt, adekwatny do prowadzonych zajęć dydaktycznych, prac badawczych i dyplomowych. Badawcza część laboratorium wyposażona jest w dwumonitorowe stanowiska komputerowe do opracowywania, testowania i uruchamiania oprogramowania robotów i systemów sztucznej inteligencji, a także szereg robotów manipulacyjnych i mobilnych oraz zaplecze do opracowywania i montażu komponentów elektronicznych. Prace badawcze i dyplomowe koncentrują się na kilku obszarach związanych z robotyką:

  • Nawigacji robotów mobilnych, badanej w oparciu o opracowaną na PW platformę mobilną elektron
  • Manipulacji dwuręcznej z czuciem sił przy użyciu dwóch zestawów manipulatorów dwurękich: zmodernizowanych na PW manipulatorów szeregowych Irp6 a także dwóch sterowanych impedancyjnie manipulatorów kuka LWR.
  • Chwytaniu obiektów
  • Rozpoznawaniu obrazów
  • Serwomechanizmach wizyjnych
  • Planowaniu i optymalizacji zadań robotów
  • Zagadnieniach inżynierii oprogramowania w zastosowaniu do sterowników robotów
  • Opracowywaniu i adaptacji sterowników sprzętowych dla silników robotów, a także różnorodnych czujników.

Zajęcia dydaktyczne przygotowują młodych adeptów robotyki do prac badawczych. Laboratoria z przedmiotu Wstęp do robotyki prowadzone są na zestawach Lego Mindstorms, z których studenci budują roboty wykonujące określone zadania, np. śledzenie linii czy wykrywanie źródeł promieniowania.

Unikalną cechą laboratorium jest ścisła i bieżąca współpraca kadry naukowej z dyplomantami, gwarantująca wysoką efektywność prowadzonych prac, a także wyjątkowo sprzyjającą rozwojowi naukowemu atmosferę.

Roboty mobilne