Kwalifikacje absolwenta

Kwalifikacje absolwenta Absolwenci studiów posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie:

 • analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki,
 • sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej,
 • projektowania systemów wspomagania decyzji.

Są również biegli w problematyce technik decyzyjnych i wiedzy systemowej oraz przygotowani do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle.

Absolwenci są przygotowani do uczestniczenia w pracach i kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz do pracy naukowo-badawczej. Mogą podejmować pracę w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórczym, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w innych firmach i przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych. Absolwentom są wpajane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Odpowiedni zakres wiedzy podstawowej pozwala absolwentom na samodzielne rozwiązywanie nowych, złożonych zadań projektowych. Są oni także przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).

Perspektywy pracy

Liczba absolwentów kierunku automatyka i robotyka jest stosunkowo mała, gdyż kształcenie w tym kierunku nie odbywa się na wszystkich uczelniach technicznych. Z drugiej strony istnieje duże zapotrzebowanie na osoby z takim wykształceniem. Dzięki temu, że wykształcenie uzyskane na Politechnice Warszawskiej ma charakter interdyscyplinarny i systemowy oraz dzięki umiejętnościom zdobytym podczas realizacji prac projektowych i laboratoryjnych, absolwenci znajdują zatrudnienie w najlepszych polskich i zagranicznych firmach. Wśród pracodawców można wymienić:

 • Firmy oferujące zaawansowane rozwiązania automatyki i robotyki, np. ABB, Emmerson, Honeywell, Siemens.
 • Firmy dostarczające sprzęt i oprogramowanie informatycznych systemów zarządzania i automatyzacji produkcji, np. Festo, ICL, IBM, CSBI, Oracle, SAP.
 • Przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcji oraz dystrybucji dóbr i usług, np. ArcelorMittal, Thomson, Coca-Cola, Stomil, PKN Orlen, hurtownie, supermarkety, firmy internetowe.
 • Firmy dostarczające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne, np. Asseco, Softbank, Sygnity, Macrosoft.
 • Przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące lokalne sieci i systemy komputerowe, np. banki i urzędy, laboratoria, szpitale.
 • Uczelnie, instytuty naukowo-badawcze (np. Instytut Badań Systemowych PAN, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych), biura projektowe i inne instytucje.
 • Firmy sektora telekomunikacyjnego, np. Grupa Telekomunikacji Polskiej, Netia, Polkomtel, TMobile.
 • Przemysł zbrojeniowy, np. RAWAR, grupa BUMAR.