Opinie absolwentów

Uczestniczyłem w projekcie, w trakcie którego pracowaliśmy nad robotem neuronowym. Głównym zadaniem było wykorzystanie sztucznej inteligencji w sterowaniu robotem. Miałem już doświadczenia w tym temacie, gdyż łączył się on z moją pracą inżynierską, a także był częścią obecnie pisanej pracy magisterskiej. Uczestnicząc w projekcie mogłem sprawdzić, jak moje pomysły sprawdzają się w praktyce, co pozwoliło na lepsze zrozumienie problemu i poznanie szerzej dostępnych rozwiązań. Udział w takim projekcie był tym bardziej satysfakcjonujący, gdyż stanowi obecnie doskonałe uzupełnienie mojego CV. Jako że w przypadku naszych studiów dość trudno jest połączyć efektywne studiowanie z pracą, podobne projekty są doskonałym rozwiązaniem, gdyż nie tylko pozwalają zdobyć doświadczenie, ale łączą się także z korzyściami finansowymi. Jeżeli ktoś jest aktywny w tym obszarze, może sobie pozwolić na skupienie się wyłącznie na studiach, bez potrzeby szukania dodatkowej pracy. Wspomniany rodzaj pracy na uczelni daje nam też możliwość publikowania swoich pierwszych artykułów naukowych, co może mieć duże znaczenie, jeśli ktoś decyduje się później na studia doktoranckie, jak również daje sporo satysfakcji.

Rafał Tulwin

Uczestniczyłem w projekcie prowadzonym przez Przemysłowy Instytut Informatyki i Pomiarów. Zadaniem około 10-osobowego zespołu, którego byłem częścią, było opracowanie półautomatycznego i automatycznego sterowanie dla zwiadowczego robota mobilnego. Współpraca z prawdziwym przemysłem daje bardzo dużo. Można poznać oczekiwania drugiej strony, czyli przyszłych pracodawców. Można także dowiedzieć się, jak takie projekty funkcjonują od zaplecza, czyli strony biznesowej – obowiązywały nas takie same zasady, jak współpracowników zewnętrznych, bez żadnych taryf ulgowych. Nie bez znaczenia jest także strona finansowa – miło, że już na studiach można otrzymać pieniądze w zamian za realizację swoich pasji. Warto też dodać, że pracowaliśmy na nowoczesnym sprzęcie, co zawsze jest ciekawe.

Maciej Stefańczyk

Jako absolwent mogę powiedzieć, że wiedza, którą nabyłem była szeroka i przede wszystkim bardzo praktyczna. Zarówno tematyka pracy magisterskiej, jak i doktoratu w pełnym stopniu pokrywała się z tematyką pracy zawodowej. Uważam, że po studiach na AiR absolwent jest gotowy do pracy na stanowisku programisty (w zasadzie w każdej dziedzinie), jak i automatyka/robotyka programisty. Tak szeroki wachlarz pozwala na wybór pracy, która jest korzystna finansowo oraz interesująca tematycznie. Najistotniejsze jest to, że absolwenci bez większych problemów znajdują prace w sektorze informatycznym (sektorze wciąż dynamicznie rozwijającym się), często już jako specjaliści, z racji znajomości zagadnień związanych z automatyką czy robotyką. Studia na Politechnice uznawane są za trudne i takie są, szczególnie studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jednak trud włożony w studia procentuje w późniejszym życiu zawodowym, a sam fakt ukończenia Politechniki jest wizytówka otwierająca drzwi u większości pracodawców w kraju i za granicą.

Sebastian Plamowski, Senior Engineer, Emerson Process Management